A BRIGHTER DAY FOUNDATION

Wie zijn ze?

A Brighter Day Foudation is een kleine stichting actief in Ecuador. Hun activiteiten ondersteunen voormalige straatkinderen. Ze geven hen een basis van waaruit de kinderen eigenhandig een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren.

 

De stichting werd in 2012 opgericht door Justin de Bruijn, afkomstig van Gent en toen 19 jaar oud. Ze richtte een organisatie op door en voor jongeren. Jongeren in landen als België en Nederland willen zo hun steentje bijdragen om jongeren in andere delen van de wereld, in dit geval Ecuador, ook de kansen te geven die ze verdienen. Alle donaties die de stichting verzameld gaan voor de volle honderd procent naar de jongeren.

Missie

A brighter day foundation helpt kinderen van Ecuador in twee fundamentele behoeftes: onderwijs en onderdak. De oprichters vragen aandacht voor het lot van kansarme (straat)kinderen en hun gezinnen in Ecuador. Ze streven naar een optimale ontwikkeling van deze kinderen die in kwetsbare situaties verkeren door te investeren in onderwijs en huisvesting.

Wat doen ze?

Studiebeurzen

De parnterorganisatie Fundación Proyecto Salesiano ‘Chicos De La Calle’ biedt straatkinderen een thuis en een opleiding tot hun zestiende jaar. Na zestien zijn de jongeren niet langer leerplichtig en stopt de overheidssteun die de stichting voor ieder kind ontvangt. Om ervoor te zorgen dat deze jongeren hun middelbare school gewoon afwerken en niet opnieuw de straat opzoeken en in oude gewoontes vervallen, hebben A Brighter Day Foundation en Chicos De La Calle de handen in elkaar geslagen.

 

Voor slechts 50 euro per maand kan één jongere naar school. Dit geld wordt gebruikt om bijvoorbeeld het inschrijfgeld voor de middelbare school van te betalen. Ook de uniformen, boeken, schriften én het busgeld worden hiervan betaald. Chicos de la Calle houdt de jongeren die een beurs ontvangen goed in de gaten. Om de twee weken komt de jongere langs voor een kort gesprek. Er wordt gekeken of ze inderdaad naar school gaan en of ze misschien ergens moeite mee hebben. Na ieder gesprek krijgen ze genoeg geld mee om de komende twee weken met de bus naar school te gaan. Grote aankopen zoals uniformen en boeken, wordt met een begeleider van Chicos de la Calle samen gedaan. Zo garanderen we dat uw geld optimaal wordt benut.

In Guayaquil, de grootste stad in Ecuador, heeft A brighter day foundation een partner organisatie die erop toeziet dat de hulp die ze de jongeren bieden, goed benut wordt. Fundación Proyecto Salesiano: Chicos De La Calle (vertaald: Kinderen Van De Straat) vangt al tientallen jaren straatkinderen op en biedt hen een thuis en een opleiding. Door de ervaring die deze stichting heeft met straatkinderen in

Ecuador hebben we garantie dat alle donaties zinvol worden besteed.

A brighter day foundation wil werken aan een beter Ecuador. Mede dankzij steun, inzet en giften van geïnteresseerden kunnen ze kansen creëren en betere toekomstperspectieven mogelijk maken voor kinderen en hun gezinnen die het moeilijk hebben én zelf bereid zijn zich voor deze verbeteringen in te zetten.

 

Dit wordt vooral mogelijk gemaakt door het bouwen van huizen en het verbeteren van bestaande betonnen huizen. Door het uitkeren van studiebeurzen aan kinderen die met veel inzet bewezen hebben deze beursjes echt waard te zijn. Door jongeren te motiveren om hun opleiding af te werken en zo een zelfstandig leven te bevorderen.  Elk kind extra op school, is een kind minder op straat.

Een kind dat naar school gaat, heeft minder kans om in de criminaliteit te vervallen én door het behalen van een diploma is een jongere veel weerbaarder voor tegenslagen. Het biedt de kans om de vicieuze cirkel van armoede, waarin deze gezinnen zich vaak al generaties lang verkeren, te doorbreken.

Huizen bouwen

Naast de studiebeurzen wil A Brighter Day Foundation ook investeren in het bouwen van huizen.  Als proefproject hebben oprichtster Justin en nieuw bestuurslid Sara Stragier vorig jaar een huis gebouwd voor een gezin in Ecuador dat hen heel dierbaar is. Dit

was een privé-initiatief waarvoor ze geld hadden ingezameld, los van de stichting.

Maar dit was zo’n succes dat ze dit in de toekomst graag als activiteit van

A Brighter Day Foundation zouden willen maken.

Het doel is het bouwen van betonnen huizen of het verbeteringen van bestaande woningen. In de Ecuadoraanse sloppenwijken is de overgrote meerderheid van de

huizen gemaakt van suikerriet. De stichting wil echter uitsluitend meewerken aan de bouw van huizen gemaakt van steen en beton. Deze huizen bieden immers meer veiligheid en families kunnen er langer van genieten.

Voorwaarden en kostenbesparing

A Brighter Day Foundation richt zich op families die al een eigen stuk grond hebben waarop gebouwd mag worden. Onderdelen van vorige huizen, zoals golfplaten van daken, worden zoveel mogelijk gebruikt in de bouw van het nieuwe huis. 

In het begin levert de stichting alleen de bouwmaterialen. Het bouwen zelf rust hoofdzakelijk op de schouders van de familieleden en vrienden. In armere wijken werkt een groot deel van de mannen in de bouw. Er zijn dus meestal genoeg vrienden die weten hoe je een huis moet bouwen. Deze zijn met een bord eten en een koud biertje in de avond best te overhalen om mee te helpen. Bovendien is A Brighter Day Foundation van mening dat eigen inzet van de familie  logisch en goed is, zij zullen per slot van rekening in het huis gaan wonen.

Er wordt voornamelijk geïnvesteerd in binnen- en buitenmuren, ramen en deuren, het dak en de vloer. De binnenafwerking van de huizen komt voor de eigen rekening van de gezinnen.

Met deze regels hoopt A Brighter Day Foundation voor €2500 – €3000 elk jaar één gezin een veilige thuis te kunnen bieden.

 

Voor elke aankoop bij iEnhanced doneer jij 5% van het bedrag aan A brighter day foundation. Zorg voor een beter Ecuador met iEnhanced.